Jak fungují naše přípravky

Příkladem může být chování povrchu rostlin, např. lotosu. Povrch jeho listů má vysoce hydrofobní vlastnosti, v praxi to znamená, že na jeho povrchu se velmi obtížně udrží jakákoliv nečistota a pokud přeci, tak ji první déšť zcela zaručeně odstraní a rostlinka je tak stále čistá. Téměř shodné vlastnosti se dají propůjčit jakémukoliv druhu povrchu prostřednictvím nano technologie.

Povrch lotosu pod mikroskopem Princip spočívá v nanesení nano částic na povrch materiálu, kde se po aplikaci rovnoměrně rozmístí a zcela pokryjí jeho plochu. Výsledkem je dokonalá impregnace, která znemožňuje pevné uchycení nečistot a jejich proniknutí do hloubky struktury materiálu. Zároveň zůstávají zachovány paro-propustné vlastnosti, neboť samotné nano prvky nedrží na povrchu pomocí pojiva, nýbrž za pomocí chemických vazeb a sil založených např. na Braunovu či Van der Waalsovu principu. Díky tomu je výsledná ochrana zcela odolná proti působení mrazu a vlhkosti, stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání teplot nebo působení chemických látek. Proto se naše nano přípravky hodí i pro použití na sanačních omítkách nebo kdekoliv jinde, kde je nemožné použít hydrofobizační prostředky založené na principu pojiva. Aby si kdokoliv mohl udělat představu o velikosti částic o kterých hovoříme, tak pokud bychom vzali jejich jeden gram a ten rozprostřeli v jedné vrstvě, pak pokryjeme plochu cca 120-140 metrů čtverečních. Nejvhodnějším nano prvkem pro zaručení potřeb povrchové ochrany stavebních materiálů je oxid křemíku. Podle daného druhu povrchu se pro jeho nanesení využívá: - pro savé podklady vodního média, např. minerální materiály.. - pro nesavé lihové složky, např. sklo, lakované plochy.

Jak již bylo řečeno částice křemíku jsou rozmístěni v a po povrchové vrstvě daného dílu, ochranný film částic proto zaniká pouze mechanickým opotřebováním nebo postupným zvětráváním povrchové vrstvy. Faktory ovlivňující životnost např. u ochrany na dopravních prostředcích: - správně provedená aplikace nano4car důsledně podle pokynů - dodržování doporučené údržby ošetřených povrchů - vystavení ošetřených povrchů působení vnějších vlivů během provozu vozidla: Ochranný film se přirozeně opotřebovává abrazivním působením prachových částic ve vzduchu. To znamená, že čelní plochy se opotřebovávají rychleji než např.boční. Vozidlo, které se pohybuje zpravidla vyššími rychlostmi dosahuje rychlejšího stupně opotřebení než vozidlo pohybující se pomaleji. Vozidlo provozované v podmínkách prostředí s vyšším obsahem prachových částic dosahuje rychlejšího stupně opotřebení než vozidlo pohybující se v podmínkách s vyšší čistotou. Vozidlo umývané s abrazivními prostředky dosahuje rychlejšího stupně opotřebení než vozidlo ošetřované šetrně Vozidla vystavená působení chemických látek dosahují rychlejšího stupně opotřebení.

 

 

 

 

 

 


Vývoj a výroba: Pro složení komponent našich produktů se využívá posledních poznatků a objevů výzkumu z oblasti nanotechnologie. Při vývoji spolupracujeme s několika evropskými vědeckými instituty a laboratořemi. Stabilitu výrobních postupů garantují kontroly jakosti jednotlivých výrobních kroků. Klademe důraz na nejvyšší kvalitu a funkci výrobků.
Výrobky uvádíme na trh pod značkou NANO4YOU, případně pod privátním značkou našich zákazníků. Konkrétní řešení jsou navrhována podle požadavků trhu. Naše výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí a zdraví neškodné.